شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۶

نام کاربری
پسورد :

روابط عمومی: info@ietro.com

پشتیبانی: support@ietro.com

استان های مربوط در گروه کشاورزی، دامپروری و صنایع وابسته:

تصویر : ناشر/نام منطقه تماس بازدید :
کود کلسیم و بر (کالبونوکس)
  • کود کلسیم و بر (کالبونوکس)

  • تاریخ : ۱۳۹۲,۱۲,۱۴
  • ناشر : beniztajhiz
  • توضیح : کالبونوکس ترکیبی ایده آل برای رفع سریع کمبود کلسیم و بور و همچنین افزایش کیفیت محصول می باشد. جذب سریع با کارآیی بالا، کمپلکس شده با ترکیبات آمینه ای، اقزایش ماندگاری و سختی بافت میوه ها از دیگر خصوصی...
تهران تماس 514
کود ریز مغذی برای محلول پاشی (میکرونوا)
  • کود ریز مغذی برای محلول پاشی (میکرونوا)

  • تاریخ : ۱۳۹۲,۱۲,۱۴
  • ناشر : beniztajhiz
  • توضیح : میکرو نوا ترکیبی ایده آل برای رفع سریع کمبود عناصر ریز مغذی و جلوگیری از وارد شدن تنش های محیطی به گیاه می باشد. جذب سریع با کارآیی بالا، افزایش سبزینگی و رشد گیاه، محرک رشد و دارا بودن اسیدهای آمینه ...
تهران تماس 486
دستگاه بذركاركودكار آبي (كمبينات)DF250 آذربایجان شرقی تماس 546
انواع فواره گنجینه تهران تماس 590
انواع سم پاش گنجینه تهران تماس 574
انواع آب پاش گنجینه تهران تماس 573
کنجاله دانه های روغنی مازندران تماس 267
یونجه خردکن تهران تماس 266
کاتر میکسر تهران تماس 262
مکمل درمانی دام تهران تماس 227
خوراک دام فارس تماس 259
خوراک طیور فارس تماس 249
مکمل لینکومایسین گلستان تماس 269
ITM 800 2WD تهران تماس 276
ITM 285 4WD تهران تماس 223
معرفی کلتیواتور سبک TAKA152 مرکزی تماس 285
معرفی چغندر بارکن TAKA2900 مرکزی تماس 287
خاک ورز دیسکی CATROS 3001 مرکزی تماس 238
دستگاه کشت مستقیم TAKA DMC 3000 مرکزی تماس 288
 ورمی کمپوست گیلدا (20کیلویی) تهران تماس 342
 خاک کاکتوس تهران تماس 338
ورمی کمپوست یک کیلویی گیلدا تهران تماس 376