یکشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۷

نام کاربری
پسورد :

روابط عمومی: info@ietro.com

پشتیبانی: support@ietro.com

استان های مربوط در گروه کشاورزی، دامپروری و صنایع وابسته:

تصویر : ناشر/نام منطقه تماس بازدید :
کود کلسیم و بر (کالبونوکس)
  • کود کلسیم و بر (کالبونوکس)

  • تاریخ : ۱۳۹۲,۱۲,۱۴
  • ناشر : beniztajhiz
  • توضیح : کالبونوکس ترکیبی ایده آل برای رفع سریع کمبود کلسیم و بور و همچنین افزایش کیفیت محصول می باشد. جذب سریع با کارآیی بالا، کمپلکس شده با ترکیبات آمینه ای، اقزایش ماندگاری و سختی بافت میوه ها از دیگر خصوصی...
تهران تماس 604
کود ریز مغذی برای محلول پاشی (میکرونوا)
  • کود ریز مغذی برای محلول پاشی (میکرونوا)

  • تاریخ : ۱۳۹۲,۱۲,۱۴
  • ناشر : beniztajhiz
  • توضیح : میکرو نوا ترکیبی ایده آل برای رفع سریع کمبود عناصر ریز مغذی و جلوگیری از وارد شدن تنش های محیطی به گیاه می باشد. جذب سریع با کارآیی بالا، افزایش سبزینگی و رشد گیاه، محرک رشد و دارا بودن اسیدهای آمینه ...
تهران تماس 570
دستگاه بذركاركودكار آبي (كمبينات)DF250 آذربایجان شرقی تماس 673
انواع فواره گنجینه تهران تماس 730
انواع سم پاش گنجینه تهران تماس 731
انواع آب پاش گنجینه تهران تماس 705
کنجاله دانه های روغنی مازندران تماس 316
یونجه خردکن تهران تماس 310
کاتر میکسر تهران تماس 309
مکمل درمانی دام تهران تماس 270
خوراک دام فارس تماس 299
خوراک طیور فارس تماس 287
مکمل لینکومایسین گلستان تماس 314
ITM 800 2WD تهران تماس 321
ITM 285 4WD تهران تماس 266
معرفی کلتیواتور سبک TAKA152 مرکزی تماس 333
معرفی چغندر بارکن TAKA2900 مرکزی تماس 331
خاک ورز دیسکی CATROS 3001 مرکزی تماس 282
دستگاه کشت مستقیم TAKA DMC 3000 مرکزی تماس 331
 ورمی کمپوست گیلدا (20کیلویی) تهران تماس 397
 خاک کاکتوس تهران تماس 389
ورمی کمپوست یک کیلویی گیلدا تهران تماس 426