سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

نام کاربری
پسورد :

روابط عمومی: info@ietro.com

پشتیبانی: support@ietro.com

استان های مربوط در گروه کشاورزی، دامپروری و صنایع وابسته:

تصویر : ناشر/نام منطقه تماس بازدید :
کود کلسیم و بر (کالبونوکس)
  • کود کلسیم و بر (کالبونوکس)

  • تاریخ : ۱۳۹۲,۱۲,۱۴
  • ناشر : beniztajhiz
  • توضیح : کالبونوکس ترکیبی ایده آل برای رفع سریع کمبود کلسیم و بور و همچنین افزایش کیفیت محصول می باشد. جذب سریع با کارآیی بالا، کمپلکس شده با ترکیبات آمینه ای، اقزایش ماندگاری و سختی بافت میوه ها از دیگر خصوصی...
تهران تماس 627
کود ریز مغذی برای محلول پاشی (میکرونوا)
  • کود ریز مغذی برای محلول پاشی (میکرونوا)

  • تاریخ : ۱۳۹۲,۱۲,۱۴
  • ناشر : beniztajhiz
  • توضیح : میکرو نوا ترکیبی ایده آل برای رفع سریع کمبود عناصر ریز مغذی و جلوگیری از وارد شدن تنش های محیطی به گیاه می باشد. جذب سریع با کارآیی بالا، افزایش سبزینگی و رشد گیاه، محرک رشد و دارا بودن اسیدهای آمینه ...
تهران تماس 588
دستگاه بذركاركودكار آبي (كمبينات)DF250 آذربایجان شرقی تماس 700
انواع فواره گنجینه تهران تماس 753
انواع سم پاش گنجینه تهران تماس 761
انواع آب پاش گنجینه تهران تماس 729
کنجاله دانه های روغنی مازندران تماس 328
یونجه خردکن تهران تماس 324
کاتر میکسر تهران تماس 324
مکمل درمانی دام تهران تماس 281
خوراک دام فارس تماس 313
خوراک طیور فارس تماس 298
مکمل لینکومایسین گلستان تماس 326
ITM 800 2WD تهران تماس 339
ITM 285 4WD تهران تماس 284
معرفی کلتیواتور سبک TAKA152 مرکزی تماس 346
معرفی چغندر بارکن TAKA2900 مرکزی تماس 346
خاک ورز دیسکی CATROS 3001 مرکزی تماس 294
دستگاه کشت مستقیم TAKA DMC 3000 مرکزی تماس 343
 ورمی کمپوست گیلدا (20کیلویی) تهران تماس 408
 خاک کاکتوس تهران تماس 402
ورمی کمپوست یک کیلویی گیلدا تهران تماس 440