پنجشنبه ۲۸ تير ۱۳۹۷

نام کاربری
پسورد :

روابط عمومی: info@ietro.com

پشتیبانی: support@ietro.com

استان های مربوط در گروه کشاورزی، دامپروری و صنایع وابسته:

تصویر : ناشر/نام منطقه تماس بازدید :
کود کلسیم و بر (کالبونوکس)
  • کود کلسیم و بر (کالبونوکس)

  • تاریخ : ۱۳۹۲,۱۲,۱۴
  • ناشر : beniztajhiz
  • توضیح : کالبونوکس ترکیبی ایده آل برای رفع سریع کمبود کلسیم و بور و همچنین افزایش کیفیت محصول می باشد. جذب سریع با کارآیی بالا، کمپلکس شده با ترکیبات آمینه ای، اقزایش ماندگاری و سختی بافت میوه ها از دیگر خصوصی...
تهران تماس 587
کود ریز مغذی برای محلول پاشی (میکرونوا)
  • کود ریز مغذی برای محلول پاشی (میکرونوا)

  • تاریخ : ۱۳۹۲,۱۲,۱۴
  • ناشر : beniztajhiz
  • توضیح : میکرو نوا ترکیبی ایده آل برای رفع سریع کمبود عناصر ریز مغذی و جلوگیری از وارد شدن تنش های محیطی به گیاه می باشد. جذب سریع با کارآیی بالا، افزایش سبزینگی و رشد گیاه، محرک رشد و دارا بودن اسیدهای آمینه ...
تهران تماس 553
دستگاه بذركاركودكار آبي (كمبينات)DF250 آذربایجان شرقی تماس 648
انواع فواره گنجینه تهران تماس 701
انواع سم پاش گنجینه تهران تماس 702
انواع آب پاش گنجینه تهران تماس 682
کنجاله دانه های روغنی مازندران تماس 302
یونجه خردکن تهران تماس 300
کاتر میکسر تهران تماس 297
مکمل درمانی دام تهران تماس 259
خوراک دام فارس تماس 289
خوراک طیور فارس تماس 278
مکمل لینکومایسین گلستان تماس 302
ITM 800 2WD تهران تماس 310
ITM 285 4WD تهران تماس 255
معرفی کلتیواتور سبک TAKA152 مرکزی تماس 318
معرفی چغندر بارکن TAKA2900 مرکزی تماس 320
خاک ورز دیسکی CATROS 3001 مرکزی تماس 268
دستگاه کشت مستقیم TAKA DMC 3000 مرکزی تماس 320
 ورمی کمپوست گیلدا (20کیلویی) تهران تماس 381
 خاک کاکتوس تهران تماس 374
ورمی کمپوست یک کیلویی گیلدا تهران تماس 413