شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۶

نام کاربری
پسورد :

روابط عمومی: info@ietro.com

پشتیبانی: support@ietro.com

استان های مربوط در گروه نفت و فرآورده های آن :

تصویر : ناشر/نام منطقه تماس بازدید :
روغن های صنعتی بهران تهران تماس 239
پارافین مرکزی تماس 276
پلی پروپیلن مرکزی تماس 286
پروپیلن مرکزی تماس 261
اتیلن
  • اتیلن

  • تاریخ : ۱۳۹۴,۰۱,۰۱
  • ناشر : arpc
  • توضیح :
مرکزی تماس 273
مخازن ذخیره تهران تماس 296
فلنج
  • فلنج

  • تاریخ : ۱۳۹۳,۰۹,۰۸
  • ناشر : spiral
  • توضیح :
تهران تماس 280
دیافراگم تهران تماس 259