جمعه ۲۹ تير ۱۳۹۷

نام کاربری
پسورد :

روابط عمومی: info@ietro.com

پشتیبانی: support@ietro.com

استان های مربوط در گروه نفت و فرآورده های آن :

تصویر : ناشر/نام منطقه تماس بازدید :
روغن های صنعتی بهران تهران تماس 283
پارافین مرکزی تماس 323
پلی پروپیلن مرکزی تماس 331
پروپیلن مرکزی تماس 306
اتیلن
  • اتیلن

  • تاریخ : ۱۳۹۴,۰۱,۰۱
  • ناشر : arpc
  • توضیح :
مرکزی تماس 314
مخازن ذخیره تهران تماس 339
فلنج
  • فلنج

  • تاریخ : ۱۳۹۳,۰۹,۰۸
  • ناشر : spiral
  • توضیح :
تهران تماس 321
دیافراگم تهران تماس 299