دوشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۷

نام کاربری
پسورد :

روابط عمومی: info@ietro.com

پشتیبانی: support@ietro.com

استان های مربوط در گروه داروها و لوازم دامپزشکی:

تصویر : ناشر/نام منطقه تماس بازدید :
صنایع دارویی تهران تماس 302
پماد موضعی تتراسایکلین 3% تهران تماس 382
قرص روکشدارایبوپروفن- ناژو 400 تهران تماس 305
محلول ميرتووت اصفهان تماس 371

منو