دوشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۷

نام کاربری
پسورد :

روابط عمومی: info@ietro.com

پشتیبانی: support@ietro.com

استان های مربوط در گروه تولید مواد غذایی و آشامیدنی:

تصویر : ناشر/نام منطقه تماس بازدید :
دستگاه شرينگ پک تمام اتوماتيك در مدل هاي KA 100 و KA 120 خراسان رضوی تماس 286
دستگاه پركن سه نازله مدل KPT-2011 B خراسان رضوی تماس 266
دستگاه مخصوص تهیه آرد سوخاری تهران تماس 291
دستگاه پخت نان سنگک تهران تماس 311
دستگاه تهیه نان فانتزی تهران تماس 314
دستگاه پخت نان لواش خشک تهران تماس 312
فر گردان با حرارت غیر مستفیم تهران تماس 292