چهارشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۷

نام کاربری
پسورد :

روابط عمومی: info@ietro.com

پشتیبانی: support@ietro.com

استان های مربوط در گروه تولید مواد غذایی و آشامیدنی:

تصویر : ناشر/نام منطقه تماس بازدید :
دستگاه شرينگ پک تمام اتوماتيك در مدل هاي KA 100 و KA 120 خراسان رضوی تماس 277
دستگاه پركن سه نازله مدل KPT-2011 B خراسان رضوی تماس 255
دستگاه مخصوص تهیه آرد سوخاری تهران تماس 279
دستگاه پخت نان سنگک تهران تماس 295
دستگاه تهیه نان فانتزی تهران تماس 303
دستگاه پخت نان لواش خشک تهران تماس 299
فر گردان با حرارت غیر مستفیم تهران تماس 281