چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

نام کاربری
پسورد :

روابط عمومی: info@ietro.com

پشتیبانی: support@ietro.com

استان های مربوط در گروه تولید مواد غذایی و آشامیدنی:

تصویر : ناشر/نام منطقه تماس بازدید :
دستگاه شرينگ پک تمام اتوماتيك در مدل هاي KA 100 و KA 120 خراسان رضوی تماس 290
دستگاه پركن سه نازله مدل KPT-2011 B خراسان رضوی تماس 269
دستگاه مخصوص تهیه آرد سوخاری تهران تماس 294
دستگاه پخت نان سنگک تهران تماس 314
دستگاه تهیه نان فانتزی تهران تماس 316
دستگاه پخت نان لواش خشک تهران تماس 314
فر گردان با حرارت غیر مستفیم تهران تماس 294