پنجشنبه ۲۸ تير ۱۳۹۷

نام کاربری
پسورد :

روابط عمومی: info@ietro.com

پشتیبانی: support@ietro.com

استان های مربوط در گروه کاغذ و فرآورده های کاغذی:

تصویر : ناشر/نام منطقه تماس بازدید :
دوک (بوبین) مقوایی تهران تماس 401
مقوای پارس تهران تماس 271
زیر سری پارس(نبشی مقوایی در قطع کوچک) تهران تماس 294
بشقاب کاغذی یکبار مصرف گرد تهران تماس 323
بشقاب کاغذی یکبار مصرف مربع تهران تماس 323
لیوان کاغذی یکبار مصرف چای دار تهران تماس 325
جعبه کیک تهران تماس 292
جعبه میوه تهران تماس 284
جعبه شیرینی تهران تماس 302
جعبه پیتزا تهران تماس 292
رول ژورنال کاغذی تهران تماس 272
کاغذ رول دستگاه پوز pos تهران تماس 270
رول های حرارتی فروشگاهی تهران تماس 278
رول سیستم نوبت دهی تهران تماس 291
رول فاکس تهران تماس 291
دستمال کاغذی طرح گلدن خراسان رضوی تماس 335