شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۶

نام کاربری
پسورد :

روابط عمومی: info@ietro.com

پشتیبانی: support@ietro.com

استان های مربوط در گروه کاغذ و فرآورده های کاغذی:

تصویر : ناشر/نام منطقه تماس بازدید :
دوک (بوبین) مقوایی تهران تماس 372
مقوای پارس تهران تماس 243
زیر سری پارس(نبشی مقوایی در قطع کوچک) تهران تماس 264
بشقاب کاغذی یکبار مصرف گرد تهران تماس 295
بشقاب کاغذی یکبار مصرف مربع تهران تماس 285
لیوان کاغذی یکبار مصرف چای دار تهران تماس 294
جعبه کیک تهران تماس 260
جعبه میوه تهران تماس 251
جعبه شیرینی تهران تماس 271
جعبه پیتزا تهران تماس 263
رول ژورنال کاغذی تهران تماس 241
کاغذ رول دستگاه پوز pos تهران تماس 238
رول های حرارتی فروشگاهی تهران تماس 247
رول سیستم نوبت دهی تهران تماس 261
رول فاکس تهران تماس 260
دستمال کاغذی طرح گلدن خراسان رضوی تماس 301