دوشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۷

نام کاربری
پسورد :

روابط عمومی: info@ietro.com

پشتیبانی: support@ietro.com

استان های مربوط در گروه گاو صندوق:

تصویر : ناشر/نام منطقه تماس بازدید :
مایع کف پروتیینی
  • مایع کف پروتیینی

  • تاریخ : ۱۳۹۳,۰۹,۱۷
  • ناشر : atashbas
  • توضیح : مایع کف پروتیینی به علت قدرت چسبندگی زیاد بین حبابهای کف برای اطفاء آتشهای سطحی با وسعت و حرارت زیاد مانند آتشهای هیدروکربنی، مشتقات نفتی، انبارها و آشیانه هواپیماها و کشتیها مورد استفاده قرار می گیرد...
تهران تماس 320
خزانه دیواری نسوز سری 250V تهران تماس 366
صندوق نسوز سبک 350D تهران تماس 367
گاوصندوق نسوز اثر انگشتی F1200 کره جنوبی تهران تماس 332
گاوصندوق نسوز LU 1000RW - Burgundy Rose لوسل کره تهران تماس 353
گاوصندوق دیجیتالی نسوز 53 تهران تماس 338
صندوق خانگی دیجیتال 25 ارتفاع 40 تهران تماس 317

منو