سه شنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۶

نام کاربری
پسورد :

روابط عمومی: info@ietro.com

پشتیبانی: support@ietro.com

استان های مربوط در گروه تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی و دامپروری:

تصویر : ناشر/نام منطقه تماس بازدید :
دستگاه بذركاركودكار آبي (كمبينات)DF250 آذربایجان شرقی تماس 540
انواع فواره گنجینه تهران تماس 585
انواع سم پاش گنجینه تهران تماس 569
انواع آب پاش گنجینه تهران تماس 568
یونجه خردکن تهران تماس 266
کاتر میکسر تهران تماس 262
ITM 800 2WD تهران تماس 276
معرفی کلتیواتور سبک TAKA152 مرکزی تماس 285
معرفی چغندر بارکن TAKA2900 مرکزی تماس 287
خاک ورز دیسکی CATROS 3001 مرکزی تماس 236
دستگاه کشت مستقیم TAKA DMC 3000 مرکزی تماس 288