یکشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۷

نام کاربری
پسورد :

روابط عمومی: info@ietro.com

پشتیبانی: support@ietro.com

استان های مربوط در گروه تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی و دامپروری:

تصویر : ناشر/نام منطقه تماس بازدید :
دستگاه بذركاركودكار آبي (كمبينات)DF250 آذربایجان شرقی تماس 673
انواع فواره گنجینه تهران تماس 730
انواع سم پاش گنجینه تهران تماس 731
انواع آب پاش گنجینه تهران تماس 705
یونجه خردکن تهران تماس 310
کاتر میکسر تهران تماس 309
ITM 800 2WD تهران تماس 321
معرفی کلتیواتور سبک TAKA152 مرکزی تماس 333
معرفی چغندر بارکن TAKA2900 مرکزی تماس 331
خاک ورز دیسکی CATROS 3001 مرکزی تماس 282
دستگاه کشت مستقیم TAKA DMC 3000 مرکزی تماس 331