سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

نام کاربری
پسورد :

روابط عمومی: info@ietro.com

پشتیبانی: support@ietro.com

استان های مربوط در گروه تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی و دامپروری:

تصویر : ناشر/نام منطقه تماس بازدید :
دستگاه بذركاركودكار آبي (كمبينات)DF250 آذربایجان شرقی تماس 700
انواع فواره گنجینه تهران تماس 753
انواع سم پاش گنجینه تهران تماس 761
انواع آب پاش گنجینه تهران تماس 729
یونجه خردکن تهران تماس 324
کاتر میکسر تهران تماس 324
ITM 800 2WD تهران تماس 339
معرفی کلتیواتور سبک TAKA152 مرکزی تماس 346
معرفی چغندر بارکن TAKA2900 مرکزی تماس 346
خاک ورز دیسکی CATROS 3001 مرکزی تماس 294
دستگاه کشت مستقیم TAKA DMC 3000 مرکزی تماس 343