چهارشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۷

نام کاربری
پسورد :

روابط عمومی: info@ietro.com

پشتیبانی: support@ietro.com

استان های مربوط در گروه تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی و دامپروری:

تصویر : ناشر/نام منطقه تماس بازدید :
دستگاه بذركاركودكار آبي (كمبينات)DF250 آذربایجان شرقی تماس 648
انواع فواره گنجینه تهران تماس 700
انواع سم پاش گنجینه تهران تماس 702
انواع آب پاش گنجینه تهران تماس 682
یونجه خردکن تهران تماس 300
کاتر میکسر تهران تماس 297
ITM 800 2WD تهران تماس 310
معرفی کلتیواتور سبک TAKA152 مرکزی تماس 318
معرفی چغندر بارکن TAKA2900 مرکزی تماس 320
خاک ورز دیسکی CATROS 3001 مرکزی تماس 268
دستگاه کشت مستقیم TAKA DMC 3000 مرکزی تماس 320