شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۶

نام کاربری
پسورد :

روابط عمومی: info@ietro.com

پشتیبانی: support@ietro.com

استان های مربوط در گروه ابزارهای بنزینی:

تصویر : ناشر/نام منطقه تماس بازدید :
اره درخت بر موتوری (بنزینی) ماکیتا DCS4610 (ساخت آلمان) تهران تماس 264
اره موتوری بنزینی 35 سانت آینهل BG-PC 1235 تهران تماس 275
اره زنجیری (درخت بر) بنزینی 45 سانت رونیکس تهران تماس 285
اره زنجیری موتوری هیتاچی CS40EA (تیغه 45 سانت) تهران تماس 289

منو