چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

نام کاربری
پسورد :

روابط عمومی: info@ietro.com

پشتیبانی: support@ietro.com

استان های مربوط در گروه خدمات بازرگانی:

تصویر : ناشر/نام منطقه تماس بازدید :
طراحی و پیاده سازی شبکه های توزیع مویرگی تهران تماس 421
مدیریت ارتباط با مشتری CRM تهران تماس 447
بازاریابی بین الملل تهران تماس 415
طراحی استراتژی های بازاریابی تهران تماس 420
تحقیقات بازار تهران تماس 394

منو