شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۶

نام کاربری
پسورد :

روابط عمومی: info@ietro.com

پشتیبانی: support@ietro.com

استان های مربوط در گروه خدمات بازرگانی:

تصویر : ناشر/نام منطقه تماس بازدید :
طراحی و پیاده سازی شبکه های توزیع مویرگی تهران تماس 362
مدیریت ارتباط با مشتری CRM تهران تماس 385
بازاریابی بین الملل تهران تماس 359
طراحی استراتژی های بازاریابی تهران تماس 362
تحقیقات بازار تهران تماس 331

منو