دوشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۷

نام کاربری
پسورد :

روابط عمومی: info@ietro.com

پشتیبانی: support@ietro.com

استان های مربوط در گروه خدمات بازرگانی:

تصویر : ناشر/نام منطقه تماس بازدید :
طراحی و پیاده سازی شبکه های توزیع مویرگی تهران تماس 414
مدیریت ارتباط با مشتری CRM تهران تماس 443
بازاریابی بین الملل تهران تماس 412
طراحی استراتژی های بازاریابی تهران تماس 417
تحقیقات بازار تهران تماس 389

منو