جمعه ۲۹ تير ۱۳۹۷

نام کاربری
پسورد :

روابط عمومی: info@ietro.com

پشتیبانی: support@ietro.com

استان های مربوط در گروه خدمات بازرگانی:

تصویر : ناشر/نام منطقه تماس بازدید :
طراحی و پیاده سازی شبکه های توزیع مویرگی تهران تماس 405
مدیریت ارتباط با مشتری CRM تهران تماس 431
بازاریابی بین الملل تهران تماس 402
طراحی استراتژی های بازاریابی تهران تماس 407
تحقیقات بازار تهران تماس 377

منو