پنجشنبه ۲۸ تير ۱۳۹۷

نام کاربری
پسورد :

روابط عمومی: info@ietro.com

پشتیبانی: support@ietro.com

استان های مربوط در گروه خدمات آموزشی و تحقیقاتی:

تصویر : ناشر/نام منطقه تماس بازدید :
طراحی و پیاده سازی شبکه های توزیع مویرگی تهران تماس 405
مدیریت ارتباط با مشتری CRM تهران تماس 431
طراحی استراتژی های بازاریابی تهران تماس 407
تحقیقات بازار تهران تماس 377

منو