جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

نام کاربری
پسورد :

روابط عمومی: info@ietro.com

پشتیبانی: support@ietro.com

استان های مربوط در گروه خدمات آموزشی و تحقیقاتی:

تصویر : ناشر/نام منطقه تماس بازدید :
طراحی و پیاده سازی شبکه های توزیع مویرگی تهران تماس 414
مدیریت ارتباط با مشتری CRM تهران تماس 442
طراحی استراتژی های بازاریابی تهران تماس 417
تحقیقات بازار تهران تماس 387

منو