دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

نام کاربری
پسورد :

روابط عمومی: info@ietro.com

پشتیبانی: support@ietro.com

استان های مربوط در گروه شیمیایی غیر آلی-معدنی:

تصویر : ناشر/نام منطقه تماس بازدید :
17000 کیلوگرم سیلیکات زیرکونیوم
  • 17000 کیلوگرم سیلیکات زیرکونیوم

  • تاریخ : ۱۳۹۳,۰۲,۰۹
  • ناشر : bintrade
  • توضیح : سیلیکات زیرکونیوم از مواد اولیه در تولید لعاب کاشی و سرامیک می باشد. زیرکون فلزی با درخشندگی سفید مایل به سبز که بطور خود به خود در هوا مشتعل میشود زیرکن یا سیلیکات زیرکنیم (silicate zirconium ) پر مص...
خراسان رضوی تماس 508